חזרה

21/09/2010 רומניה- טרגו מורש, סיגישווארה, סובאטה, האגם האדום, מעברי ביקאז, סכר ביקאז, פיאטרה נייאמץביציאה מהמלון

טרגו מורש

טרגו מורש

טרגו מורש

טרגו מורש

טרגו מורש

טרגו מורש

טרגו מורש

טרגו מורש

טרגו מורש

דוכן בצד הדרך למכירת בצל סגול


סיגישווארה

סיגישווארה

סיגישווארה

סיגישווארה

סיגישווארה

סיגישווארה

סיגישווארה

כנסייה בסיגישווארה

פסלו של ולאד צפס

סיגישווארה

סיגישווארה


סיגישווארה

סיגישווארה

סיגישווארה

סיגישווארה

סיגישווארה

סיגישווארה

סיגישווארה

סיגישווארה

אגם אורסו

אגם אורסו

אגם אורסו
דוכן תוצרת דבש מקומי


חוטב העצים
האגם האדום

האגם האדום

האגם האדום

האגם האדום

האגם האדום

האגם האדום

מעברי ביקאז

מעברי ביקאז

מעברי ביקאז

מעברי ביקאז

מעברי ביקאז

מעברי ביקאז

מעברי ביקאז

מעברי ביקאז

מעברי ביקאז

מעברי ביקאז

עצירה בצד הדרך

מפעלי המלט שהיו מחנה עבודה

מעברי ביקאז

סכר ביקאז

אגם ביקאז

מראה מהסכר

קוקו טאקי