חזרה

25/09/2010 רומניה- בראשוב


תהלוכה של ילדי הבי"ס המקומי

תהלוכה של ילדי הבי"ס המקומי

בראשוב

פארק החבלים

פארק החבלים

יש מי שדואגת מלמטה

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

למישהי קררררר

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פארק החבלים

פירות יער בכניסה לארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ערדלים ללבישה על הנעליים בכניסה לארמון פלש

לבישת הערדליים

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

ארמון פלש

חתונה בדרך חזרה לבראשוב

חתונה בדרך חזרה לבראשוב

גן יצחק רבין

גן יצחק רבין

מרכז בראשוב בלילה

מרכז בראשוב בלילה

מרכז בראשוב בלילה

מרכז בראשוב בלילה

קבלת פנים לערב הפולקלור

מרתף היינות

מרתף היינות

מרתף היינות

מרתף היינות

מרתף היינות

הפתיחה באולם התחתון

הפתיחה באולם התחתון

הפתיחה באולם התחתון

הפתיחה באולם התחתון

הפתיחה באולם התחתון

מופע הפולקלורבאולם העליון

מופע הפולקלורבאולם העליון

מופע הפולקלורבאולם העליון

מופע הפולקלורבאולם העליון

מופע הפולקלורבאולם העליון

מופע הפולקלורבאולם העליון

חוזרים נרגשים למלון