חזרה

26/09/2010 רומניה- בראשוב, בוקרשט


בית הספר הרומני הראשון

בית הספר הרומני הראשון

הכנסיה

בית הספר הרומני הראשון

בית הספר הרומני הראשון

בית הספר הרומני הראשון

בית הספר הרומני הראשון

בית הספר הרומני הראשון

בית הספר הרומני הראשון

בית הספר הרומני הראשון

בית הספר הרומני הראשון

בית הספר הרומני הראשון- מכונת הדפוס העתיקה

בית הספר הרומני הראשון-הדגמת תהליך הדפסת ספר

בית הספר הרומני הראשון-תלבושות מהתקופה

בית הספר הרומני הראשון-ספר לימוד עתיק

ארמון הפרלמנט

ארמון הפרלמנט

ארמון הפרלמנט

ארמון הפרלמנט

ארמון הפרלמנט

ארמון הפרלמנט

ארמון הפרלמנט

ארמון הפרלמנט

ארמון הפרלמנט

ארמון הפרלמנט

ארמון הפרלמנט

החלקרח בקניון

החלקרח

החלקרח

החלקרח