יומן מסע - עדכונים


10-12/08/06 פתיחה

13-14/08/06 הונג קונג

15-16/08/06 הונג קונג

17-18/08/06 אוסטרליה- קירנס

19-22/08/06 אוסטרליה- קירנס עד מישן ביץ

23-27/08/06 אוסטרליה- מישן ביץ עד מגנטיק אילנד

28-29/08/06 אוסטרליה- מגנטיק אילנד לטאונסוויל

30/08/06 אוסטרליה- טאונסוויל

1-5/09/2006 אוסטרליה- ארלי ביץ' למקיי

6-7/09/2006 אוסטרליה- פארק יאנגאלה

8-11/09/2006 אוסטרליה- מסרינה לטאון1770

12-18/09/2006 אוסטרליה- מבאנדארברג לאי פרייזר

19-21/09/2006 אוסטרליה- הרווי ביי לנוסה

22-27/09/2006 אוסטרליה- מנוסה לבריסבן

28/09/2006 - 1/10/2006 אוסטרליה- הגולד קואסט

2-3/10/2006 אוסטרליה- הגולד קואסט, פארק למינגטון, טוויד הדז

4-7/10/2006 אוסטרליה- ביירון ביי , קופס הרבור

8-11/10/2006 אוסטרליה- קופס הרבור, פארק דוריגו ופורט מקוורי

12-14/10/2006 אוסטרליה- פורט מקוורי, פארק אגמי מייאל ומפרץ פורט סטיבנס

15-17/10/2006 אוסטרליה- סידני

18-19/10/2006 אוסטרליה- ההרים הכחולים

20-23/10/2006 אוסטרליה- מוולונגונג לביגה

24-25/10/2006 אוסטרליה- מביגה לטארה בולגה

26-27/10/2006 אוסטרליה- טארה-בולגה והאי פיליפ

1/11/2006 -28/10/2006 גרייט אושן רואד והגרמפיאנס

2/11/06 אוסטרליה – בלאראט

3-4/11/06 אוסטרליה – מלבורן

5-7/11/06 ניו זילנד – אוקלנד

8-11/11/06 ניו זילנד – נורת'לנד

12-15/11/06 ניו זילנד – נורת'לנד עד הקורומנדל

16-17/11/06 ניו זילנד – הקורומנדל

18-23/11/2006 ניו זילנד - וואיטומו עד וואנגאנוי

24-28/11/2006 ניו זילנד - וואנגאנוי עד קווין שארלוט

29/11/2006-3/12/2006 ניו זילנד - מפיקטון לאייבל טזמן

4-7/12/2006 ניו זילנד - מנלסון לחוף המערבי

8-10/12/2006 ניו זילנד –קאראמאה לגריימאות'

11-15/12/2006 ניו זילנד –מגריימאות' לוואנאקה

16-19/12/2006 ניו זילנד –וואנאקה לקווינסטאון

20-23/12/2006 ניו זילנד –פיורדלנד

24-27/12/2006 ניו זילנד –דרך הנוף הדרומית

28-31/12/2006 ניו זילנד –דאנידין וחצי האי אוטגו

1-3/1/2007 ניו זילנד - מדאנידין לעמק וואיטאקי

4-7/1/2007 ניו זילנד - מהר קוק למתבן

8-11/1/2007 ניו זילנד - ממתבן לארתורס פאס ולכרייסצ'רץ

12-16/1/2007 ניו זילנד - כרייסצ'רץ ' וחצי האי

17-19/1/2007 הונג קונג והביתה