חזרה
13-14/08/06 הונג קונג


בשוק הלילה

במסעדה הסינית

אור מתחילה עם מקלות ומסיימת בידיים

מוזיאון המדע

מוזיאון המדע

מוזיאון המדע

מוזיאון המדע

מוזיאון המדע

מוזיאון המדע

מוזיאון המדע

מוזיאון המדע

מוזיאון המדע

מוזיאון המדע

מוזיאון המדע

מוזיאון המדע

בדרך

שדירת הכוכבים

תצפית על האי הונג קונג

שדירת הכוכבים

שדירת הכוכבים

תצפית על האי הונג קונג

תצפית על האי הונג קונג

תצפית על האי הונג קונג