חזרה
19-21/09/2006 אוסטרליה- הרווי ביי לנוסה


לוויתן כפי שנצפה מהספינההדולפינה פטש' בטין קאן ביי

האכלת הדולפינה

בטרק החופי בפארק נוסה

בטרק החופי בפארק נוסה

קואלה בפארק

נסיונות גלישה בחוף בנוסה הד

בקמפינג בנוסה