חזרה
2-3/10/2006 אוסטרליה- הגולד קואסט, פארק למינגטון, טוויד הדז


יער גשם שפארק למינגטון

גילינו "קואלה" על העץ

פארק למינגטון

עץ מארח שמת ונשאר רק העץ הטפיל שמסביבו

צילום מעלה מתוך העץ הטפיל ,העץ המארח כבר התנוון

תצפית ממרומי צמרת עץ התאנה

עלייה לצמרת עץ התאנה

עלייה לצמרת עץ התאנה