חזרה
15-16/08/06 הונג קונג


מראות באושן פארק

מראות באושן פארק

מראות באושן פארק

מראות באושן פארק

מראות באושן פארק

מראות באושן פארק

מראות באושן פארק

מראות באושן פארק

מראות באושן פארק

פארק קואלון

פארק קואלון

פארק קואלון

פארק קואלון

פארק קואלון

פארק קואלון

בשדה התעופה

בשדה התעופה

בשדה התעופה