18-19/10/2006 ההרים הכחולים


טיולים בהרים הכחולים

שלושת האחיות ברקע

חוגגים עם שוקולד

ושוב שלושת האחיות


בקרונית כורי הפחם, בשיפוע של 52 מעלות

בקרונית כורי הפחם

קרונית פחם ליד המכרה

תוכי הקקדו