24-25/10/2006 מביגה לטרה בולגה


במפעל הגבינה בגה

במוזיאון הלוויתן הקטלן

בקמפינג בבקן

בקמפינג בבקן

בקמפינג בבקן

בקמפינג בבקן

בקמפינג בבקן

במערות בקן Royal Cave

במערות בקן Royal Cave

במערות בקן Royal Cave

במערות בקן Royal Cave

במערות בקן Royal Cave

Howit Park

Howit Park

Howit Park

Howit Park

Howit Park

Howit Park

Howit Park

קמפינג על גדת נהר טרה