26-27/10/2006 טארה-בולגה והאי פיליפ


עם בעלי הקמפינג החמודים

הגשר התלוי בטארה-בולגה

הגשר התלוי בטארה-בולגה

טארה-בולגה

טארה-בולגה

טארה-בולגה

למפל סיאת'יה

למפל סיאת'יה

למפל סיאת'יה

מפל סיאת'יה

טארה-בולגה

טארה-בולגה

הנמלה העוקצת

אגם הברבורים

אגם הברבורים

אי כלבי הים

אי כלבי הים

על רקע הנוביס

התנפלות השחפים


האכלת השקנאים

אסיפת חברים

מוזיאון האשליות

מוזיאון האשליות

מוזיאון האשליות

מוזיאון האשליות

מוזיאון האשליות

מוזיאון האשליות

מוזיאון האשליות

מוזיאון האשליות

שמורת הקואלות

שמורת הקואלות

שמורת הקואלות

חדר ילדים ב1872

פסטיבל למען הילד