3-4/11/2006 מלבורן


תערוכת תמונות -כדור הארץ מלמעלה

שוק ויקטוריה

נהר היארה

נהר היארה בשקיעה

נהר היארה בשקיעה

Crown Entertainment Compkex

בפסטיבל הילדים

בפסטיבל הילדים

בבפסטיבל הילדים

הגנים הבוטניים

הגנים הבוטניים

הגנים הבוטניים