חזרה
17-18/08/06 אוסטרליה - קירנס


יער הגשם

ביער הגשם

קרוקודיל בנהר

שיט בנהר

תצפית על הנהר

במקלט לחיות בר

במקלט לחיות בר

במקלט לחיות בר

במקלט לחיות בר

במקלט לחיות בר

תצפית על החוףן