16-17/11/2006 הקורומנדל


בדרך לאזור האטרקציה ב
Hot Water Beach

חופרים במרץ עדיין עם מעילים, המים שוב קרים

חופרים במרץ

נהנים בבריכה חמה כשמסביב קר ב
Hot Water Beach

נהנים בבריכה חמה כשמסביב קר ב
Hot Water Beach

כוכב הים העזוב בפרי לנדינג

צוק שקספייר

תצפית שקספייר

בתצפית

מקנחים בגלידה

בסטודיו , הדגמה של שיוף התליונים

בסטודיו

בסטודיו בתהליך ההברקה

עם התליונים על הצוואר

אור בינתיים נהנית בגן המשחקים ליד הסטודיו

הנוף בדרך ל
Cathedral Cove

Cathedral Cove

Cathedral Cove

Cathedral Cove

Cathedral Cove