20-23/12/06 ניו זילנד –פיורדלנד


טיול אופניים ליד אגם טה אנו

טיול אופניים ליד אגם טה אנו

אגם מיסטלטוי

מרבדי הפרחים בדרך

מרבדי הפרחים בדרך

אגם גאן Lake Gunn

אגמי המראה

אגמי המראה

אל פסגת קיי Key Summit

אל פסגת קיי Key Summit

אל פסגת קיי Key Summit

אל פסגת קיי Key Summitן

הנוף מלמעלה
Key Summit

הנוף מלמעלה
Key Summit

הנוף למעלה
Key Summit

הנוף למעלה
Key Summit

הנוף למעלה
Key Summit

הנוף למעלה
Key Summit

הנוף למעלה
Key Summit

הנוף למעלה
Key Summit

תוכי הקיאה החצוף לפני שפנה לטפל בקראוון שלנו

הכניסה למנהרת הומר

הקרחון בכניסה למנהרת הומר

הקרחון בכניסה למנהרת הומר

בכניסה למנהרת הומר

נהר טוטוקו

נהר טוטוקו

גשר טוטוקו

הנוף מגשר טוטוקו

מילפורד

נר שביעי של חנוכה

שקיעה במילפורד

טיול שקיעה במילפורד

טיול שקיעה במילפורד

מילפורד

השיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

בשיט במילפורד סאונד

נהר טוטוקו

הנוף מגשר טוטוקו

מסלול ההליכה קאזם The Chasm

קאזם The Chasm

מסלול הליכה ליד מנהרת הומר

מסלול הליכה ליד מנהרת הומר

מסלול הליכה ליד מנהרת הומר

הקרחון בכניסה למנהרת הומר

הקרחון בכניסה למנהרת הומר

מסלול אגם מריאן Lake Marian

מסלול אגם מריאן Lake Marian

מסלול אגם מריאן Lake Marian

מסלול אגם מריאן Lake Marian

. נר שמיני של חנוכה

. נר שמיני של חנוכה

סירת המונית לתחילת הטרק ל
Brod Bay

טיפוס ארוך ותלול

טיפוס ארוך ותלול

טיפוס ארוך ותלול

טיפוס ארוך ותלול

הנוף מלמעלה אגם טה אנו

הדרך לבקתה

הנוף מלמעלה

הנוף מלמעלה

הבקתה

למערות לוקסמור

הנוף ממרומי הטרק

הנוף ממרומי הטרק

הדרך למטה קלה יותר

הסירה מחכה לנו

השיט חזרה

השיט חזרה

השיט חזרה