28-31/12/06 ניו זילנד –דאנידין וחצי האי אוטגו


חצי האי אוטגו

הקאזם
חצי האי אוטגו

כרגיל הכבשים
חצי האי אוטגו

במסלול לתצפית

Otago Peninsula

בתצפית

Otago Peninsula

Allans Beach

Otago Peninsula

אלבטרוס
Royal Albatross Center
Otago Peninsula

אלבטרוס
Royal Albatross Center
Otago Peninsula

אלבטרוס
Royal Albatross Center
Otago Peninsula

אריה ים מרוגז
Pilot Beach
Otago Peninsula

אריות ים
Pilot Beach
Otago Peninsula

החלקרח
דאנידין

הרחוב התלול ביותר בעולם
Baldwin St.
Dunedin

הרחוב התלול ביותר בעולם
Baldwin St.
Dunedin

הרחוב התלול ביותר בעולם
Baldwin St.
Dunedin

בגן הבוטני
Dunedin

בגן הבוטני
Otago Peninsula

בגן הבוטני
דאנידין