1-3/1/2007 ניו זילנד - מדאנידין לעמק וואיטאקי


הפנינג במירוץ אוטגו

מירוץ אוטגו

סלעים ענקיים
Moeraki

סלעים ענקיים
Moeraki

סלעים ענקיים
Moeraki

סלעים ענקיים
Moeraki

דרך החוף בקאקאנוי Kakanui

נקודת התצפית
Oamaru

מראה מנקודת התצפית
Oamaru

המזח מלא בציפורי ה
Shag
Oamaru

השוק ברובע העתיק

Oamaru

השוק ברובע העתיק
Oamaru

במפעל הגבינות
Oamaru

ציורים מאוריים
דאנטרון

Elephant Rocks
Waitaki Valley

Elephant Rocks
Waitaki Valley

Elephant Rocks
Waitaki Valley

Elephant Rocks
Waitaki Valley

אזור המערות
Anatini
Waitaki Valley

אזור המערות
Anatini
Waitaki Valley

אזור המערות
עצמות הלויתן שנמצאו
Anatini
Waitaki Valley

Earthquakes
Waitaki Valley

Earthquakes
Waitaki Valley

Earthquakes
Waitaki Valley

בובות החציר בכניסה לקוראו
Kurow

סכר וואיטאקי
Waitaki Valley

טורבינה במשקל 17 טון
סכר וואיטאקי
Waitaki Valley

אגם בנמור
Waitaki Valley

בסכר בנמור
Waitaki Valley

בסכר בנמור
התעלה להוצאת עודפי המים
Waitaki Valley

מנוחת התחרדנות
Waitaki Valley


Waitaki Valley

דאונים בפעולה

Waitaki Valley

צוקי החרסית
Clay Cliffs

צוקי החרסית
Clay Cliffs
Waitaki Valley

צוקי החרסית
Clay Cliffs
Waitaki Valley

צוקי החרסית
Clay Cliffs

צוקי החרסית
Clay Cliffs
Waitaki Valley

צוקי החרסית
Clay Cliffs
Waitaki Valley

צוקי החרסית
Clay Cliffs

צוקי החרסית
Clay Cliffs
Waitaki Valley

צוקי החרסית
Clay Cliffs
Waitaki Valley

בקמפיננג
Omarama