חזרה
28-29/8/2006 אוסטרליה- מגנטיק אילנד לטאונסוויל


מסלול הפורטס

בטיילת בטאונסוויל

המדוזות הארסיות והטיפול הנדרש

חלק מהשחפים שהצטרפו לחגיגת הבמבה