חזרה
1-5/09/2006 אוסטרליה- ארלי ביץ' למקיי


בספינה לאיי וייטסנדיי

בספינה לאיי וייטסנדיי

בקייפ הילסבורו בשביל העולה לאנדרוז פוינט

בשביל העולה לאנדרוז פוינט

תצפית מלמעלה על האי וודג

בקייפ הילסבורו

על החוף בבקייפ הילסבורו

על החוף בבקייפ הילסבורו

על החוף בבקייפ הילסבורו

על החוף בבקייפ הילסבורו

טיל לאי וודג

מתבוססים בבוץ

החוף בשעת השפל

האי וודג

על החוף בבקייפ הילסבורו