חזרה
06/08-05/08/2010 סלובניה- תרמה צ'אטז'. קרואטיה- מורטר, איי קוראנטי, סקרנדין'


שיט לאיים הקורנאטים

שיט לאיים הקורנאטים

שיט לאיים הקורנאטים

שיט לאיים הקורנאטים

שיט לאיים הקורנאטים

שיט לאיים הקורנאטים

שיט לאיים הקורנאטים

שיט לאיים הקורנאטים

החוף בלברנקה