חזרה
15/08/2010 מונטנגרו- נהר הטרה


עובד על הסטרוזינה

מקומית


כפר

שורות העשב לפני איסופם לסטרוזינה

בבית הפרטיזני

בבית הפרטיזני

בבית הפרטיזני

בבית הפרטיזני על הסטרוזינה


בבית הפרטיזני-מערכת איסוף מים

בבית הפרטיזני

בבית הפרטיזניקטונים בדרך


קוטפים פטל

הפסקה לקטיפת פטלקטון מבפנים

בדרך

קניון הטרה

קניון הטרה

קניון הטרה

קניון הטרה

קניון הטרה

קניון הטרה


בדרך לרפטינג בנהר הטרה

בדרך לרפטינג בנהר הטרה

בדרך

רפטינג על נהר הטרה

רפטינג על נהר הטרה

רפטינג על נהר הטרה

רפטינג על נהר הטרה

במעיין

במעיין

מראה גשר הטרה מהנהר

רפטינג על נהר הטרה-עם הסקיפר מומי

רפטינג על נהר הטרה

על גשר הטרה

מראה מהגשר

מראה הנהר מהגשר

מראה הנהר מהגשר

מראה הנהר מהגשר

גשר הטרה

גשר הטרה