חזרה
17-18/07/2010 קרואטיה- קראפינה, טרקושצ'אן, קארלוביץ וסלוני


חברים במוזיאון האדם הניאנדרטלי

מוזיאון האדם הניאנדרטלי

מוזיאון האדם הניאנדרטלי

מוזיאון האדם הניאנדרטלי

מוזיאון האדם הניאנדרטלי

מוזיאון האדם הניאנדרטלי

מוזיאון האדם הניאנדרטלי

מוזיאון האדם הניאנדרטלי

מוזיאון האדם הניאנדרטלי

הנוף באזור מוזיאון האדם הניאנדרטלי

ארוחה ראשונה בקראוון

טירת טרקושצ'אן

טירת טרקושצ'אן

טירת טרקושצ'אן

טירת טרקושצ'אן

טירת טרקושצ'אן

האגם בטירת טרקושצ'אן

האגם בטירת טרקושצ'אן

רחצה מאולתרת

בפסטיבל המוסיקה

על האש... בפסטיבל המוסיקה

הארון המסודר, נראה מה יקרה בהמשך


תצוגת כלי נשק ממלחמת האזרחים

המטוס המרוסק והסבריו של ערן

תצוגת כלי נשק ממלחמת האזרחים

תצוגת כלי נשק ממלחמת האזרחים

תצוגת כלי נשק ממלחמת האזרחים

תצוגת כלי נשק ממלחמת האזרחים

בית שנפגע במלחמה

ערן מפגין נסיון בירי

עצירה להתרשמות מלמעלה

רובע ראסטוק

רובע ראסטוק

רובע ראסטוק