חזרה
25-27/07/2010 קרואטיה- סטלה מאריס. סלובניה- פיראן, מערות שקוציאן, מערת פוסטוינה, טירת ומערת פרדיאמה, מכרה פחם באידריה


על המתנפחים בחוף סטלה מאריס

על המתנפחים בחוף סטלה מאריס

על המתנפחים בחוף סטלה מאריס

פארק האדרנלין של סטלה מאריסה

פארק האדרנלין של סטלה מאריס

פארק האדרנלין של סטלה מאריס

פארק האדרנלין של סטלה מאריס

פארק האדרנלין של סטלה מאריס

פארק האדרנלין של סטלה מאריס

פארק האדרנלין של סטלה מאריס

פארק האדרנלין של סטלה מאריס

פארק האדרנלין של סטלה מאריס

פיראן

פיראן

פיראן

פיראן

פיראן

פיראן

פיראן

פיראן

פיראן

פיראן

פיראן

פיראן

בדרך למערות שקוציאן

מסלול במערות שקוציאן

מסלול במערות שקוציאן

מסלול במערות שקוציאן

מסלול במערות שקוציאן

ברכבת במערות פוסטוינה

מערות פוסטוינה

מערות פוסטוינה

מערות פוסטוינה

מין תולעת עיוורת במערות פוסטוינה

טירת פרדיאמה

מכרה הכספית

מכרה הכספית

מכרה הכספית

מכרה הכספית