חזרה

לקראת יציאה 18/09/2012

לאחר שהתגברנו על כל הקשיים, ובידנו אישור יציאה מהארץ לאראל ותעודת מעבר לולדה. מצאנו מדינה מתאימה-- תאילנד. הכנות מהירות ויוצאים לארבעה שבועות כולנו יחד.


אז שוב שיהיה לנו בכיף, בהנאה ולדרך.אראל ונטע

אראל, אור וולדה

ולדה, אור, שלומפי-שלא בא איתנו, ונטע
חזרה