חזרה

20/09/2012 צ'אנג ראי


אראל מופיעה עם שבט אקה

צילומים בכניסה למשולש הזהב

ובמקדש הקופים

צמח האננס

בשבט האקה

בית בכפר

שירותים

בבית הספר

עם ילדות בשבט ארוכות הצוואר

קטיף במטע הקפה

שיט על נהר המקונג

כפר דייגים

במקדש הקופים

גני אם המלך

גני אם המלך

הנפילה

מטעי התה

עלי התה בייבוש

מכולת שלמה על אופנוע

טקס הכנת התה

טקס הכנת התה

טקס הכנת התה

טקס הכנת התה

משטח פרחים יפה בפתח מלון