חזרה

21/09/2012 מצ'אנג ראי לטאטון


המקדש הלבן

מפל קון קון

ובלונים להפשרת הקרח בשבט האקה

המקדש הלבן

המקדש הלבן

המקדש הלבן-בקשות התורמים

מפל קון קון

מפל קון קון

מפל קון קון

בשיט על נהר קוק

שיט על נהר קוק

המעיינות החמים

במעיינות החמים

המסעדה במקום

המסעדה במקום

גלידה לקינוח

מטע התירס

מטע התירס

הפועלים במטע התירס

מכונת האיסוף במטע

החרקים למכירה

בשבט האקה

בשבט האקה-בית הספר

בשבט האקה-בית הספר

ערן נאלץ לשתות- בשבט האקה

שמחת בלונים בבשבט האקה

בית בבשבט האקה

החשמל החדש שהוכנס לכפר

בשבט האקה-בישול בחוץ