חזרה

- יומן מסע -


7/04/2014 פתיחה

8/04/2014 פרנקפורט לבאדן באדן

9/04/2014 באדן באדן

10/04/2014 מבאדן באדן לטיטיזה

11/04/2014 וולפאך, גוטאך, טריברג

12/04/2014 פרייברג, שאואינסלד, טיטזי

13/04/2014 פלדברג, לנקריץ, טיטזי

14/04/2014 טודנאו, טיטזי

15/04/2014 פארק אירופה

16/04/2014 שוויץ

17/04/2014 ערוץ ראוונה, אגם שלוכזה, סנקט בלסיאן

18/04/2014 פארק הציפורים בגרמניה ומעבר לצרפת

19/04/2014 קולמר, הנוויר

20/04/2014 קולמר, קייזרברג

21/04/2014 מקולמר לשטרסבורג

22/04/2014 שטרסבורג, קו מג'ינו

23/04/2014 בדרך הביתה